"Υπογράφουμε συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων με

 τους καλύτερους όρους & οικονομικές προυποθέσεις"


Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ  προσφέρει τα πλέον ολοκληρωμένα πακέτα τεχνικής υποστήριξης και περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρων ,στην αγορά. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση  των αναγκών των πελατών μας σε συνεχή βάση μέσα από την ποιοτική προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, καθώς επίσης η συνεχής και διαρκής εξέλιξη και βελτίωση της ασφαλούς μεταφοράς ατόμων, και φορτίων.

Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε όλες τις κατηγορίες ανελκυστήρων μεταφοράς-ανύψωσης, ατόμων και φορτίων όπως:

Ανελκυστήρες πολυκατοικιών

Ανελκυστήρες ατόμων ΑΜΕΑ

Αναβατόρια (Φορτίων/ Ατόμων)       

Με ειδικές τιμές για !

  • Πρόγραμμα Μηνιαίας Συντήρησης
  • Ειδικά Προγράμματα 15νθήμερης & Διμηνιαίας Συντήρησης  

   Προσφερόμενες τεχνικές υπηρεσίες

  • Όλες οι περιοδικές μας συντηρήσεις καταχωρούνται σε Βιβλίο Συντήρησης  και  Δελτία τεχνικού ελέγχου για καλύτερο έλεγχο των συντηρήσεων
  • Επαναλαμβανόμενος περιοδικά Ποιοτικός έλεγχος
  • Καθαρισμός Φρεατίου

 

  • Γρήγορη αποκατάσταση Βλάβης
  • Μικρός χρόνος ανταπόκρισης σε κάθε βλάβη
  • Μεγάλη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης του ανελκυστήρα σας
  • Αερισμός και Αρωματισμός Θαλάμου