"Πραγματοποιούμε άψογες τεχνικά, συντηρήσεις

  ανελκυστήρων προσώπων & φορτίων όλων των τύπων"