"Πραγματοποιούμε άψογες τεχνικά, εγκαταστάσεις

 μεταφοράς προσώπων & φορτίων όλων των τύπων"