"Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς

  οίκους, για εγγυημένη ποιότητα κατασκευής "


Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ κάνοντας πράξη την παροχή υπηρεσιών με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας συνεργάζεται με τους πλέον γνωστούς και καθιερωμένους παγκόσμια κατασκευαστικούς οίκους ανελκυστήρων τόσο σε επίπεδο προιόντων και υλικών κατασκευής όσο και σε επίπεδο ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

 Η συστηματική συνεργασία με αυτούς τους παγκόσμια αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής  ανελκυστήρων και προμηθευτές πρώτων υλών και εξοπλισμού, εξασφαλίζουν στους πελάτες μας την εγγύηση για την χρήση των πλέον εξελιγμένων τόσο τεχνολογικά, όσο και ποιοτικά , μηχανισμών μεταφοράς και ανύψωσης ατόμων και φορτίων, με  απόλυτη ασφάλεια, και κορυφαίο  κατασκευαστικό σχεδιασμό.

 

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ  διατηρεί πολυετείς συνεργασίες υψηλού επιπέδου, με  κατασκευαστικούς οίκους ανελκυστήρων  ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους, όπως οι:
                                     
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου για ανελκυστήρες
 • Κατασκευές πινάκων  και περιφερειακών συστημάτων για ανελκυστήρες
     
 • Προώθηση του Γερμανικού οίκου ALGI κατασκευής  υδραυλικών ανελκυστήρων
 • Μηχανές Ανελκυστήρων, και οδηγοί  του Ιταλικού εργοστασίου Marazzi,
 • Κατασκευές πλαισίων θαλάμου για υδραυλικούς αλλά και ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες.
 • Σχεδιασμός, και κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων.

 

 • Ρanel θαλάμου,
 • Mπουτόν,
 • Kλείθρες θυρών,
 • Διακόπτες ορόφων,
 • Mετώπες,
 • Panels ορόφων και ισογείου,
 • Τηλέφωνα κινδύνου, 
 • Ρυθμιστές ταχύτητας, και διάφορα άλλα.