"Υλοποιούμε την ολοκληρωμένη & βάση μελέτης, κάλυψη

  του εξοπλισμού πυρασφάλειας της πολυκατοικίας σας"


Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ μέσα από εξειδικευμένα συνεργεία  συντήρησης, ελέγχου, και  αναγόμωσης πυροσβεστήρων, αναλαμβάνει  την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργικής ετοιμότητας του πυροσβεστικού εξοπλισμού της πολυκατοικίας σας τοποθετώντας συστήματα  αυτόματης πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης καθώς επίσης και μελέτες πυρασφάλειας.

Προσφέρουμε δωρεάν τους πυροσβεστήρες με μοναδικό κόστος, τον ετήσιο έλεγχο/συντήρηση τους σε τιμές ασυναγώνιστες.

  • Άμεση τοποθέτηση πυροσβεστικών σωμάτων
  • Τακτικός και περιοδικός έλεγχος  των πυροσβεστικών σωμάτων
  • Έγκαιρη αναγόμωση των πυροσβεστικών σωμάτων, για την άρτια λειτουργική τους ετοιμότητα
  • Πιστοποιητικά ελέγχου
  • ΈλεγχοΙ καταλληλότητας
  • Εγγυηση σωστής λειτουργίας