"Μέσα απο τίς ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες μας

 προφυλάσσουμε την λειτουργία της πολυκατοικίας σας"


Με την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται τώρα πιο απλή.  Εξασφαλίζουμε την πολυκατοικία από δυσκολίες διαφόρων  θεμάτων  που ανακύπτουν από διάφορες  πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις ,όπως:

  • Αρνηση καταβολής κοινοχρήστων από ένοικο ή συνιδιοκτήτη.
  • Αρνηση καταβολής κοινοχρήστων δαπανώντης πολυκατοικίας εκ μέρους του ενοίκου ή του συνιδιοκτήτη.
  • Νομική κάλυψη για υγειονομικές παραβάσεις της πολυκατοικίας
  • Νομική κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται στην πολυκατοικία εξ αιτίας πλημμελούς άσκησης των υπηρεσιών τους από τα διάφορα συνεργεία.
  • Νομική κάλυψη διαφορών οικονομικής φύσεως που προκύπτουν από τις συμφωνηθείσες τιμές από τα διάφορα συνεργεία συντήρησης της πολυκατοικίας  κλπ.
  • Νομική κάλυψη ζημιών που προκαλούνται  στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτων. κ.α.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο απαιτείται νομικής φύσεως παρέμβαση, και ειδικοί νομικοί συνεργάτες θα σας ενημερώσουν άμεσα και υπεύθυνα.