"Πραγματοποιούμε άψογες τεχνικά, & πιστοποιημένες

 αναβαθμίσεις ανελκυστήρων ,όλων των τύπων"


Η Αναβάθμιση και πιστοποίηση όλων των παλαιών ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008  Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο όλοι οι παλαιοί ανελκυστήρες υποχρεούνται να συμμορφωθούν ως  προς τις περιγραφόμενες διατάξεις των περιοδικών  και δοκιμών και ελέγχων στα πλαίσια της διαπίστωσης των πεδίων ασφαλείας, και της καλής  λειτουργικής κατάστασης  του ανελκυστήρα ,για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ατόμων εντός αυτού.

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ  έχει να σας προτείνει τα πλέον ευέλικτα  πακέτα εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα σας , καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες σας ,και προσαρμόζοντας  τον οικονομικά στις δυνατότητες  έχοντας ως πρωταρχικό  στόχο τις ασφαλείς μετακινήσεις σας τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις ασφαλείας.

Συνδυάζουμε την Ανακαίνιση  την Αναβάθμιση  και τον  εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας ,πέραν από την κάλυψη  των προδιαγραφών ασφαλείας ,που  μπορούν  να απαιτηθούν  είτε από τον  πελάτη είτε  από τον αναγνωρισμένο – κοινοποιημένο φορέα κατά τον περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης, με μοναδικές λύσεις και αισθητικής ανανέωσης.

Εάν επιθυμείτε και θέλετε  μια  Αναβάθμιση του   Ανελκυστήρα σας , επικοινωνήστε με την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ και το  εξειδικευμένο προσωπικό της,  και εξασφαλίστε την καλύτερη τεχνικοοικονομική και , ανανέωση αισθητικά  πρόταση!