"Υλοποιούμε άψογες τεχνικά, συντηρήσεις ανελκυστήρων

 προσώπων & φορτίων όλων των τύπων"


Η συντήρηση, και πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008  Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο όλοι οι  ανελκυστήρες υποχρεούνται να συμμορφωθούν ως  προς τις περιγραφόμενες διατάξεις των περιοδικών τεχνικών συντηρήσεων και ελέγχων στα πλαίσια της διαπίστωσης των πεδίων ασφαλείας, και της καλής  λειτουργικής κατάστασης  του ανελκυστήρα ,για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ατόμων εντός αυτού.

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ  υλοποιεί συμβάσεις περιοδικών συντηρήσεων και τεχνικών ελέγχων ,βάσει σύμβασης  έχει να σας προτείνει τα πλέον ευέλικτα  πακέτα περιοδικών συντηρήσεων  του ανελκυστήρα σας , καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες σας ,και προσαρμόζοντας  τες  οικονομικά στις δυνατότητες σας,   έχοντας ως πρωταρχικό  στόχο τις ασφαλείς μετακινήσεις  σας, τηρώντας  πάντοτε  τις διατάξεις ασφαλείας , μέσα από της υψηλής ποιότητας προσφερόμενες τεχνικές μας υπηρεσίες .

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας  πραγματοποιεί όλους τους τεχνικούς ελέγχους ,και συντηρήσεις σύμφωνα πάντα με τις πλέον σύγχρονες  προδιαγραφές ασφαλείας   και πιστοποιεί κάθε του έλεγχο και συντήρηση.

Εξυπηρετούμε ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε:
  • Πολυκατοικίες  με μηνιαία συχνότητα
  • Μονοκατοικίες με διμηνιαία συχνότητα
  • Δημόσιους χώρους κάθε δύο φορές τον μήνα
Εάν επιθυμείτε και θέλετε  μια  πρόταση σχετικά με τις προσφερόμενες  τεχνικές υπηρεσίες  περιοδικής συντήρησης του Ανελκυστήρα σας , επικοινωνήστε με την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ και το  εξειδικευμένο προσωπικό της,  και εξασφαλίστε την καλύτερη τεχνικοοικονομική πρόταση!